Volby 15. a 16.října 2010

do městského zastupitelstva

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 7145
odevzdaných hlasů 3582
platných hlasů 67 025
volební účast 50,13%

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů-přepočtený základ dle počtu kandidátů   % platných hlasů 
 1   ČSSD   67025   12,03 
 2   KSČM   67025   8,08 
 3   Nestraníci pro Choceň   67025   16,75 
 4   Věci veřejné   47875   4,79 
 5   CHOCEŇ PRO LIDI - zeleň, SNK   47875   5,65 
 6   KDU-ČSL   67025   12,47 
 7   ODS   67025   23,81 
 8   TOP 09   67025   8,08 
 9   CHOCEŇ PRO LIDI - radnice, SNK   41491,56   6,86 
 10   SNK Evropští demokraté   67025   7,03 

Volby 28. a 29. května 2010

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 6258
odevzdaných hlasů 4224
platných hlasů 4170
volební účast 67,50%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1    Občané   1   0,02 
 4   Věci veřejné   543   13,02 
 5   Konzervativní strana   2   0,04 
 6   Komunistická strana Čech a Moravy   369   8,84 
 9   ČSSD   940   22,54 
 13   Strana práv občanů Zemanovci   155   3,71 
 14   STOP   2   0,04 
 15   TOP 09   615   14,74 
 17   KDU-ČSL   347   8,32 
 18   Volte pravý blok www.cibulka.net   22   0,52 
 20   Strana zelených   65   1,55 
 21   Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu   122   2,92 
 23   Česká pirátská strana   37   0,88 
 24   Dělnická strana sociální spravedlnosti   47   1,12 
 25   Strana svobodných občanů   26   0,62 
 26   ODS   877   21,03 

Volby 5. a 6. června 2009

do Evropského Parlamentu

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 7170
odevzdaných hlasů 2182
platných hlasů 2164
volební účast 30,43%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Libertas  - Libertas.cz  28   1,29 
 2    KDU-ČSL  - Křesťan. a demokrat. unie - Českosl. strana lidová  247   11,41 
 3   VV  - Věci veřejné  72   3,32 
 4   ODS  - Občanská demokratická strana  627   28,97 
 5   Suveren.  - Suverenita  108   4.99 
 6   PB  - Volte Pravý blok - www.cibulka.net  19   0,87 
 7   SPR-RSČ  - Sdružení pro republiku - Republikán.strana Českosl.  5   0,23 
 8   ČSNS2005  - Česká strana národně socialistická  5   0,23 
 9   EDS  - Evropská demokratická strana  42   2,17 
 10   SSD  - Strana svobodných demokratů  2   0,09 
 11   DSZ  - Demokratická Strana Zelených  16   0,73 
 12   ČSNS  - Česká strana národně sociální  0   0 
 13   NS  - Národní strana  0   0 
 14   SDŽ  - Strana důstojného života  23   1,06 
 15   HS  - Humanistická strana  5   0,23 
 16   M  - Moravané  3   0,13 
 17   SD-SN  - Spojení demkokraté - Sdružení nezávislých  0   0 
 18   LIB  - Liberálové.CZ  0   0 
 19   SDaS  - Strana demokracie a svobody  0   0 
 20   HNDPSDZP  - Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy  4   0,18 
 21   KSČM  - Komunistická strana Čech a Moravy  243   11,22 
 22   VAŠEALT.  - "Starostové a nezávislí - Vaše alternativa"  50   2,31 
 23   Svobodní  - Strana svobodných občanů  39   1,80 
 24   SNK ED  - SNK Evropští demokraté  35   1,61 
 25   BPS  - Balbínova poetická strana  5   0,23 
 26   SZ  - Strana zelených  35   1,61 
 27   "KČ"  - Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska)  8   0,36 
 28   LAP  - Lidé a Politika  2   0,09 
 29   SsČR  - "Strana soukromníků České republiky"  3   0,13 
 30   Z  - Zelení  1   0,04 
 31   DS  - Dělnická strana  27   1,24 
 32   NEZ  - NEZÁVISLÍ  17   0,78 
 33   ČSSD  - Česká strana sociálně demokratická  488   22,55 

20. a 21.října 2006

do zastupitelstva Pardubického kraje

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 7251
odevzdaných hlasů 3520
platných hlasů 64514
volební účast 48,55%

 číslo strany   název strany    počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová   10320   16,00 
 2   Občanská demokratická strana   22586   35,01 
 3   NEZÁVISLÍ   9411   14,59 
 4   NESTRANÍCI PRO CHOCEŇ   9791   15,18 
 5   Česká strana sociálně demokratická   5979   9,27 
 6   Komunistická strana Čech a Moravy   6427   9,96 

Volby 2. a 3.června 2006

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 7217
odevzdaných hlasů 4918
platných hlasů 4892
volební účast 68,17%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1    Strana zdravého rozumu   24   0,49 
 3   Balbínova poetická strana   4   0,08 
 5   Právo a spravedlnost   15   0,30 
 6   NEZÁVISLÍ   44   0,89 
 8   Koruna Česká /monarch.strana/   1   0,02 
 9   Občanská demokratická strana   1729   35,34 
 10   ČSSD   1552   31,72 
 11   SNK Evropští demokraté    153   3,12 
 12   Unie svobody-Demokratická unie   20   0,40 
 14   Pravý blok   22   0,44 
 17   Moravané   1   0,02 
 18   Strana zelených   381   7,78 
 20   Komunistická strana Čech a Moravy   455   9,30 
 21   Koalice pro Českou republiku   11   0,22 
 22   Národní strana   8   0,16 
 24   KDU-ČSL   426   8,70 
 25   Nez.demokraté (V.Železný)   39   0,79 
 26   Strana Rovnost šancí   7   0,14 

Volby 5. a 6.listopadu 2004

do zastupitelstva Pardubického kraje

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 7248
odevzdaných hlasů 2357
platných hlasů 2340
volební účast 32,56%

 číslo strany   název strany    počet hlasů   % platných hlasů 
 3   Naděje   19   0,81 
 6   Koalice pro Pardubický kraj   515   22,00 
 19   NEZÁVISLÍ   46   1,96 
 21   Strana zelených   56   2,39 
 26   ODS   962   41,11 
 34   Pravý blok   10   0,42 
 36   ČSSD   296   12,64 
 41   SNK sdružení nezávislých   66   2,82 
 42   Strana za životní jistoty   21   0,89 
 47   Dělnická strana   16   0,68 
 54   KSČM   333   14,23 

Referendum 13. a 14.června. 2003

o vstupu do EU

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 7202
odevzdaných hlasů 4305
platných hlasů 4193
PRO 3436
PROTI hlasů 757
volební účast 59,83%


Volby 1. a 2.listopadu 2002

do městského zastupitelstva

Choceň - výsledky

zapsaných voličů 7271
odevzdaných hlasů 3456
platných hlasů 61 935
volební účast 47,53%

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   KDU-ČSL   8361   13,50 
 2   S.N.K. Choceň 2002   9388   15,16 
 3   ČSSD   6534   10,55 
 4   KSČM   6466   10,44 
 5   Zdeněk Kujal   862   1,39 
 6   ODS   22483   36,30 
 7   US-DeU   7841   12,66 

Volby 1. a 2.listopadu 2002

do Senátu Parlamentu ČR - 2.kolo

Choceň - výsledky

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 5   MVDr.František Bartoš   719   27,35 
 6   Ing.Václava Domšová   1224   14,51 

Volby 25. a 26.října 2002

do Senátu Parlamentu ČR

Choceň - výsledky

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Konstantin Korovin   74   4,94 
 2   JUDr. Ivan Přikryl   208   13,91 
 3   Mgr.Miroslava Němcová   379   25,35 
 4   Mgr.Jan Langr   164   10,96 
 5   MVDr.František Bartoš   409   27,35 
 6   Ing.Václava Domšová   217   14,51 
 7   Petr Vančura   44   2,94 

Volby 2002

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Choceň - výsledky za obec

zapsaných voličů 7241
odevzdaných hlasů 4410
platných hlasů 4382
volební účast 60,99%

 počet hlasů   % platných hlasů   strana 
 8   0,18   Národně demokratická strana 
 5   0,11   Demokratická liga 
 1241   28,32   ČSSD 
 25   0,57   Občanská demokratická aliance 
 43   0,98   Volba pro budoucnost 
 10   0,22   Humanistická aliance 
 37   0,84   Naděje 
 20   0,45   Republikáni Miroslava Sládka 
 12   0,27   Cesta změny 
 40   0,91   ČS národně sociální 
 15   0,34   Strana zdravého rozumu 
 36   0,82   Strana venkova - spojené občanské síly 
 1   0,02   Česká pravice 
 18   0,41   Republikáni 
 120   2,73   Sdružení nezávislých 
 1089   24,85   ODS 
 612  13,96   KSČM 
 848   19,35   Koalice 
 42   0,95   Strana za životní jistoty 
 27   0,61   Pravý Blok 
 133   3,03   Strana zelených