Budoucí školáčku, malý prvňáčku, připrav si do školy

aktovku, pouzdro, přezůvky, ručník,
nůžky, pastelky 12ks, fixy,
zásobník na písmena, kufřík na výtvarné potřeby, kelímek

- cvičební úbor do tašky: tričko trenýrky, cvičky, ponožky a tepláková souprava
- do výtvarné výchovy: zástěru nebo upravenou tátovu starou košili

Rodičům budoucího školáčka

Jít poprvé do školy, to je pro dítě veliká událost. Jestliže rodiče dítě na školu správně připravují, jistě se na ni nedočkavě teší. Rodiče by neměli dítě školou strašit (ani učitelem).
Budoucí práci ve škole svému dítěti velmi ulehčí, když s ním budou často v pohodě hovořit, budou je zvykat přiměřeně hlasité odpovědi a správné výslovnosti, povedou je k tomu, aby klidně a pozorně poslouchalo čtení nebo vyprávění , aby je poslouchalo při daném pokynu, aby hovořilo normálním hlasem, nekřičelo, nepředvádělo se před návštěvou a neskákalo dospělým do řeči. Dále je třeba aby rodiče své dítě vedli k tomu, aby se nezabývalo vedlejší činností při vykonávání mu nařízené práce, aby si uklízelo své hračky, aby hlasitě zdravilo, poprosilo, poděkovalo a aby dítě sledovalo přiměřenou dobu jen dětské televizní pořady. Rodiče by měli vytvořit svému dítěti správný režim dne, měli by mu věnovat co nejvíce svého volného času pro pobyt v přírodě a na čerstvém vzduchu. Doma by mu měli předem vytvořit vhodný pracovní koutek k uložení všech věcí potřebných pro plnění školních úkolů. Ve všem počínání by měli být rodiče svému dítěti vzorem a příkladem. Také by měli vědět, že leváky na pravou ruku nepřecvičujeme. Dále je pro celý další život třeba, aby naše děti měly zdravé sebevědomí a netrpěly například komplexy méněcennosti. Proto je zapotřebí toto pěstovat už nyní tím, že je nikdy nezapomeneme pochválit za vše, co se jim podaří a citlivě povzbudíme, když jim něco hned nepůjde. Nikdy je nepodceňujeme, dejme jim najevo svou lásku a vytvořme jim to nejkrásnější rodinné zázemí, které jim nejlépe pomůže překonávat nastávající životní překážky. Je také nutné si uvědomit, že výchova dětí není vůbec lehká, trvá dlouho, chce hodně trpělivosti, důslednosti, obětavosti a pochopení i optimismu, ale že všechno dobré, co do dítěte uložíme, se nám v budoucnu zákonitě vrátí. A děti jsou přece největším pokladem rodičů.

Co by dítě mělo umět před vstupem do školy

Rychle se obouvat, zouvat, zašněrovat své boty. Oblékat se, svlékat a skládat své věci. Rozepínat a zapínat své knoflíky, zipy, zapnout aktovku, dát si ji na záda. Mělo by mít základní sociální návyky, umývat si ruce po použití WC, před jídlem i před psaním nebo čtením, jíst příborem a dodržovat čistotu a pořádek kolem sebe. Mělo by znát svoji adresu, starat se o své věci. Rodiče by měli přísně dbát na to, anby jejich dítě znalo nejkratší a nejbezpečnější cestu do školy.
A co ještě: mělo by umět správně držet tužku (nekřečovitě, lehce kreslit uvolňovací cviky), správně sedět při psaní, poznat barvy, počítat do pěti, nebát se samo mluvit, správně se chovat ke spolužákům ...