Zápis do prvních tříd
pro školní rok 2015 / 2016

Zápis žáků do prvních tříd se uskuteční v obou choceňských školách


v pátek 23. ledna 2015 od 14:00 do 18:00
a v sobotu 24. ledna 2015 od 9:00 do 11:00

v budovách: ZŠ Kollárova ulice č.p. 688, Choceň a ZŠ Sv.Čecha, Choceň


Zapsány budou děti, které se narodily od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.
Rodiče nebo jejich zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad. Současně se koná zápis do školní družiny.
Rodiče mohou své dítě zapsat na jednu ze dvou choceňských škol, bez ohledu na místo bydliště.
Mgr.Ilona Nováková a PhDr.Zdena Müllerová, ředitelky ZŠ